Paul Tang


Publicaties

17 oktober 2006

EU accession and income growth: an empirical approach

De dynamische effecten van het EU-lidmaatschap zijn cruciaal voor de nieuwe lidstaten om naar het gemiddelde inkomen van de oude lidstaten toe te groeien.

31 januari 2005

Verplaatsing uit Nederland; motieven, gevolgen en beleid

Verplaatsing van activiteiten naar lagelonenlanden geen reden tot zorg.

25 oktober 2004

Is the American model Miss World? Choosing between the Anglo-Saxon model and a European-style alternative

Volgens de Lissabon-doelstelling moet de Europese Unie in 2010 de meest competitieve economie ter wereld worden, zonder de sociale samenhang en het milieu aan te tasten.