Laura Thissen


Publicaties

31 juli 2006

Higher education; time for coordination on a European level?

Het in Europa heersende subsidiariteitsprincipe stelt dat Europese coördinatie van het hoger onderwijs alleen zin heeft als er gegronde argumenten zijn dat dat welvaartsverhogend werkt.

26 april 2005

Puntschattingen versus betrouwbaarheidsintervallen

Dit memorandum heeft als doel een overzicht te geven hoe andere (inter)nationale instituten die economische voorspellingen maken, hun korte-termijnvoorspellinge presenteren: als puntschattingen of met betrouwbaarheidsintervallen.