Danny Zwerk


Publicaties

1 januari 1997

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 1999-2002

Het CPB becijfert de ruimte voor lastenverlichting, uitgavenverhoging en/of tekortreductie voor de periode 1999-2002