Vlado Solanic


Publicaties

17 oktober 2006

EU accession and income growth: an empirical approach

De dynamische effecten van het EU-lidmaatschap zijn cruciaal voor de nieuwe lidstaten om naar het gemiddelde inkomen van de oude lidstaten toe te groeien.