Björn Vroomen


Publicaties

12 juli 2007

De effectiviteit van een lumpsum ondersteuning: case WBSO

In dit memorandum wordt de effectiviteit van lumpsum ondersteuning onderzocht aan de hand van de startersfaciliteit in de WBSO.

25 juni 2007

‘Excellentie voor Productiviteit?’

Dit rapport geeft een overzicht van het onderzoek naar de bijdrage van menselijk kapitaal aan productiviteit.

27 februari 2007

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004 en 2005; effect op innovatieve input en innovatieve output van bedrijven.

De innovatievoucher heeft tot doel de interactie te versterken tussen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en TNO.

20 februari 2006

Do innovation vouchers help SMEs to cross the bridge towards science?

De innovatievoucher is een in 2004 geïntroduceerd beleidsinstrument om ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-e