Sabine Visser


Publicaties

28 maart 2012

Second opinion KBA Zeetoegang IJmond

Het CPB is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om over deze KBA een second opinion uit te brengen. De onzekerheid in het KBA-saldo van de nieuwe grote sluis pleit voor uitstel van de aanleg.

No title
2 maart 2009

Het belang van openbaar vervoer: de maatschappelijke effecten op een rij

Deze studie laat zien hoe prestaties op maatschappelijke doelen voor het ov herkenbaar terugkomen als baten in KBA's.

4 oktober 2007

O&O in Worldscan

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.