Joris van Toor

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Belasting en begroting
Photo of Joris van Toor
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

20 september 2022

Stochastische schuldprojectie 2030

Hoe ontwikkelt de Nederlandse overheidsschuld zich op de middellange termijn in verschillende scenario’s? Op deze vraag geeft dit document een antwoord. Op basis van het huidige schuldniveau en scenario’s voor de...

20 september 2022

Schuldprojectie 2060 voor rentevarianten

De recente rentestijging heeft bij de Tweede Kamer de vraag opgeroepen wat dit betekent voor de staatsschuld op lange termijn. In deze publicatie brengen we dit in beeld. Voor verschillende toekomstige rentepaden is de...