2 januari 2019

Vacature programmaleider Decentrale overheden

Het Centraal Planbureau heeft als taak op wetenschappelijke basis economische analyses en prognoses te maken die relevant zijn voor het beleid van de regering, het parlement en andere maatschappelijke organisaties.

Achtergrond
De sector Fysieke omgeving is een kenniscentrum voor de ontwikkeling en toepassing van economische analyses op het terrein van de regionale economie, decentrale overheden, infrastructuur en duurzaamheid.

Het programma Decentrale overheden doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, met in het bijzonder aandacht voor de decentralisaties in het sociaal domein. Zo lopen er onderzoeken naar het effect van de wijkteambenadering op het gebruik van professionele zorg en naar hoe de bekostiging van beschermd wonen in- en uitstroom beïnvloedt. Daarnaast is de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen een belangrijk thema binnen het programma. In dit kader wordt er komend jaar onderzoek gedaan naar het effect van inburgeringsbeleid op arbeidsmarktuitkomsten. 

Het programma is volledig extern gefinancierd, door de ministeries van BZK en Financiën en de VNG. Intern wordt er samengewerkt met de programma’s Zorg, Arbeid en Onderwijs en extern doen we gezamenlijke projecten met het SCP en het COELO. 
Functieschets 
De programmaleider Decentrale overheden:

 • initieert, coördineert en beoordeelt het wetenschappelijke en beleidsmatig onderzoek binnen het programma
 • onderhoudt contacten met de opdrachtgevers van het programma
 • zoekt proactief het contact met potentiële gebruikers van onze output in beleid en praktijk en stimuleert medewerkers hier ook in
 • stimuleert medewerkers om tot kwalitatief hoogstaand werk te komen 
 • is als teamspeler een verbindend element in het programma 
 • onderhoudt (internationale) samenwerkingsverbanden met wetenschap en beleid
 • vertegenwoordigt het werk van het programma naar buiten toe en communiceert actief over het werk in beleid, wetenschap en media 
 • is onderdeel van het sector MT en denkt vanuit dat perspectief mee over relevante ontwikkelingen binnen de sector.


Vereisten voor het vervullen van de functie 
De volgende competenties zijn van belang: 

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Aansturen groep 
 • Creativiteit

Op het gebied van kennis en ervaring zoekt het CPB naar het volgende: 

 • bij voorkeur promotie op een relevant vakgebied
 • ervaring met het coachen van professionals 
 • netwerk in wetenschap en beleid of vaardigheid dit snel op te bouwen 
 • ervaring met het coördineren en opzetten van extern gefinancierde onderzoekprogramma's 
 • affiniteit met vraagstukken over fiscaal federalisme
 • affiniteit met het sociaal domein 

Aanbod
Een afwisselende baan in het hart van het economische beleid in Nederland met uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste eindejaarsuitkering, goede pensioenvoorziening en een marktconform salaris. Het salaris is maximaal € 6740,00 (bruto maandsalaris o.b.v. 36 uur, excl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld) schaal 14 (sector Rijk); een uitloop naar maximaal 7384,59 in schaal 15 (sector Rijk) kan in uitzonderlijke situaties mogelijk zijn. 
Overige opmerkingen 
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Informatie en sollicitatie 
Informatie bij drs. ir. Ton Manders (sectorhoofd Fysieke omgeving, 06-55736918) Reactie op deze vacature in de vorm van een motivatiebrief en C.V., ontvangen wij graag uiterlijk 20 januari 2019, Claudia Presenti, HR-adviseur, c.presenti@cpb.nl

Lees meer over