Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Vacature Wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Als wetenschappelijk medewerker ga jij aan de slag met complexe vraagstukken die je benadert vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

Wij werven wetenschappelijk medewerkers binnen diverse sectoren van het Centraal Planbureau.

Je werkt binnen een team van hoogopgeleide professionals aan beleidsrelevant economisch onderzoek. Je houdt je onder meer bezig met het opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses en het praktisch toepassen van economische of statistische theorie bij complexe vraagstukken. Op termijn word je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Je beantwoordt daarbij vragen van onder meer de regering en ministeries. Daarbij houd je rekening met diverse belangen en externe ontwikkelingen. Je gebruikt en ontwikkelt veelal wetenschappelijke methoden en technieken. Je publiceert en presenteert de onafhankelijke analyses voor verschillende doelgroepen: beleid en wetenschap. Binnen het Centraal Planbureau krijg je de mogelijkheid om door te groeien tot een ervaren senior wetenschappelijk medewerker.

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding economie of econometrie en je bent bij voorkeur gepromoveerd. Ook met een andere afgeronde universitaire opleiding, zoals wis- of natuurkunde, word je uitgenodigd om te solliciteren, mits je aantoonbare affiniteit met kwantitatieve economische analyses hebt. Diegenen die hun opleiding dit academisch jaar afronden, worden ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
  • Je hebt up-to-date kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en economische theorie.
  • Je bent een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt.

Gevraagde competenties

  • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
  • Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen van uit verschillende en soms onverwachte invalshoeken
  • Je vormt je een mening op basis van argumenten en afwegingen, waarbij je tot een afgewogen oordeel komt.
  • Je spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt met heldere en aansprekende argumenten.
  • Je bent daarbij in staat complexe problematiek op een heldere en begrijpelijke wijze uit te leggen, zowel binnen het CPB als naar ministeries toe.
  • Je bent een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt.
  • Ten slotte ben je resultaatgericht en in staat deadlines te halen, waarbij je een geschikte werkaanpak bepaalt voor een gegeven doel of taak en de uitvoering regelt.

Organisatieomschrijving

Het Centraal Planbureau (CPB) is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. Het CPB maakt maatschappelijk relevante economische beleidsanalyses en ramingen voor, met name, regering en parlement. Het CPB opereert daarmee op het snijvlak van wetenschap en beleid.

Geïnteresseerd in de functie?

Informatie over deze vacature kan ook worden ingewonnen bij dr. Peter Zwaneveld, voorzitter van de sollicitatiecommissie (06- 15828119), p.j.zwaneveld@cpb.nl of dr. A. van der Horst, sectorhoofd Macro-Analyse (06- 52526165), A.van.der.horst@cpb.nl. We werven voor ongeveer 6 vacatures. Reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 28 januari 2018, met een curriculum vitae, cijferlijst en motivatiebrief, via: solliciteren

Bijlagen

Deel deze pagina