Visitatiecommissie CPB

Een externe visitatiecommissie beoordeelt het CPB iedere 3 tot 5 jaar op wetenschappelijke kwaliteit en op beleidsgerichtheid. De CPC is opdrachtgever van de visitatie en benoemt de visitatiecommissie.

De laatste visitatiecommissie bestond uit: 

Voorzitter:  Aart Jan de Geus,  bestuursvoorzitter Bertelsmann Stiftung, voormalig plaatsvervangend SG OESO, en oud-minister.

De leden zijn:
-    Erzo F.P. Luttmer, hoogleraar economie Dartmouth College
-    Reinhilde Veugelers, hoogleraar economie KU Leuven
-    Charles van Marrewijk, hoogleraar economie, International Business School Suzhou, Xi’an Jiatong-Liverpool, University en Utrecht University School of Economics
-    Hugo Keuzenkamp, o.a. Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis
-    Jolande Sap, o.a. commissaris bij KPN en KPMG, oud-Tweede Kamerlid
-    Hans van der Vlist, voormalig DG en SG ministerie VROM, oud-gedeputeerde provincie Zuid- Holland

Bart van Riel, werkzaam op het SER-secretariaat, is secretaris van de Visitatiecommissie.