Keuzes in Kaart
2018 - 2021
Een analyse van 11 verkiezingsprogramma’s
Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Nederland gaat maart 2017 naar de stembus. Er valt genoeg te kiezen. Partijen maken uiteenlopende financieel-economische afwegingen, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma’s. Wat is het speerpunt voor de aanstaande kabinetsperiode?

De arbeidsmarkt, het belastingstelsel, het klimaat, het onderwijs, het pensioenstelsel, veiligheid, de woning- markt, de zorg? Wat krijgt prioriteit: de werkgelegenheid, de koopkracht of het overheidssaldo, meer publieke goederen en diensten of juist meer lastenverlichting? En hoe worden deze doelen onderling gewogen? Elf partijen (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL, Vrijzinnige Partij) hebben van het aanbod gebruik gemaakt hun verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau van een financieel-economische doorrekening te laten voorzien. ‘Keuzes in Kaart’ beschrijft welke maatregelen partijen voor ogen staan, welke economische effecten ze daarmee hopen te bereiken en hoe partijen zich van elkaar onderscheiden.

Nieuw bij de huidige Keuzes in Kaart is deze webpublicatie. De webpublicatie maakt het eenvoudig om door de hele (omvangrijke) publicatie te navigeren. De partijhoofdstukken zijn bovendien apart te downloaden. Daarnaast kunt u op onze website ook een interactieve infographic van de partijen bekijken.