8 januari 2019

Werkstage Sector 5 Economie en Fysieke Omgeving

Op korte termijn zoekt het CPB een student in de masterfase (economie/econometrie) die werkervaring op wil doen door voor een paar maanden mee te werken aan een lopend CPB-onderzoek. Tijdens deze stage ben je onderdeel van het projectteam en verantwoordelijk voor een afgebakend deel van het onderzoek. Dit projectteam is onderdeel van het CPB-onderzoeksprogramma MKBA en duurzaamheid.

Periode: 2 tot 3 maanden vanaf 1 februari (voorkeur) of 1 maart 2019

Op korte termijn zoekt het CPB een student in de masterfase (economie/econometrie) die werkervaring op wil doen door voor een paar maanden mee te werken aan een lopend CPB-onderzoek. Tijdens deze stage ben je onderdeel van het projectteam en verantwoordelijk voor een afgebakend deel van het onderzoek. Dit projectteam is onderdeel van het CPB-onderzoeksprogramma MKBA en duurzaamheid. Je ontvangt een stagevergoeding van 604 euro per maand (en reiskosten). Hiervoor word je gevraagd 4 dagen in de week beschikbaar te zijn. 

Korte beschrijving van het onderzoek:
Om de economie meer circulair te maken, is van belang dat markten voor secundaire grondstoffen en materialen goed werken. Producten, materialen en grondstoffen dienen immers op een maatschappelijk optimaal niveau hergebruikt te worden. Als markten optimaal werken, is verder geen beleid nodig, maar het vermoeden bestaat dat het gebruik van secundaire grondstoffen nu nog te laag is vanwege enkele problemen die zich voordoen op de secundaire markten. Mogelijke problemen zijn dat secundaire grondstoffen te duur zijn ten opzichte van primaire, dat er niet voldoende (stabiel) aanbod is en dat de kwaliteit van het aanbod onvoldoende of niet transparant is. 

In dit project analyseren we hoe de werking van markten voor secundaire grondstoffen kan verbeteren. Welke marktfalens zijn er? Welke beleidsinstrumenten kunnen hiervoor ingezet worden? 
In de analyse wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een mogelijke rol voor het instrument uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Het kabinet ziet UPV namelijk als een goed instrument om de transitie naar de circulaire economie te bevorderen. Naast UPV wordt aandacht besteed aan andere instrumenten. De analyse over marktfalens en instrumenten op het terrein van secundaire grondstoffen worden in de praktijk gebracht bij enkele cases: textiel, kunststof en papier.

De stagiair zal zich bezighouden met de invulling van de casus ‘papier’. De secundaire grondstofmarkt van papier is één van de casussen die we in detail willen bestuderen en als voorbeeld zal dienen voor de meer theoretische analyse. Voor papier geldt al sinds enige tijd uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit heeft geleid tot relatief hoge recycling percentages en papier is daarom een voorbeeld van hoe UPV-systemen kunnen bijdragen aan het meer circulair worden van de economie.

Interesse?
Neem voor 25 januari contact op met Annemiek Verrips, a.s.verrips@cpb.nl, 0621885594. 

Contactpersonen

Foto Annemiek Verrips
Annemiek Verrips +31 6 21885594 Lees verder