12 december 2018

Wetenschappelijk medewerkers

Het Centraal Planbureau doet wetenschappelijk economisch onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Als wetenschappelijk medewerker ga jij aan de slag met complexe vraagstukken die je benadert vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

Werving
Het CPB werft vaak twee maal per jaar. Standaard wordt in het eerste kwartaal (januari) van het jaar geworven voor vacatures bij verschillende sectoren. Diegenen die hun opleiding het lopende academisch jaar afronden, worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Over de procedure volgt nog nadere informatie op de website van het CPB.

Functie-inhoud
Je werkt binnen een team van hoogopgeleide professionals aan beleidsrelevant economisch onderzoek. Je houdt je onder meer bezig met het opzetten en uitvoeren van beleidsanalyses en het praktisch toepassen van economische of statistische theorie bij complexe vraagstukken. Op termijn word je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Je beantwoordt daarbij vragen van onder meer de regering en ministeries. Daarbij houd je rekening met diverse belangen en externe ontwikkelingen. Je gebruikt en ontwikkelt veelal wetenschappelijke methoden en technieken. Je publiceert en presenteert de onafhankelijke analyses voor verschillende doelgroepen: beleid en wetenschap. Binnen het Centraal Planbureau krijg je de mogelijkheid om door te groeien tot een ervaren senior wetenschappelijk medewerker. 

Aanstelling
Normaliter begin je met een tijdelijke aanstelling.

Functie-eisen 

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding economie of econometrie en je bent bij voorkeur gepromoveerd. Ook met een andere afgeronde universitaire opleiding, zoals wis- of natuurkunde, word je uitgenodigd om te solliciteren, mits je aantoonbare affiniteit met kwantitatieve economische analyses hebt.
  • Je hebt up-to-date kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en economische theorie. 

Gevraagde competenties

  • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
  • Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen van uit verschillende en soms onverwachte invalshoeken
  • Je vormt je een mening op basis van argumenten en afwegingen, waarbij je tot een afgewogen oordeel komt.
  • Je spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt met heldere en aansprekende argumenten.
  • Je bent daarbij in staat complexe problematiek op een heldere en begrijpelijke wijze uit te leggen, zowel binnen het CPB als naar ministeries toe.
  • Je bent een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt.
  • Ten slotte ben je resultaatgericht en in staat deadlines te halen, waarbij je een geschikte werkaanpak bepaalt voor een gegeven doel of taak en de uitvoering regelt.

Organisatieomschrijving 
Het Centraal Planbureau (CPB) is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. Het CPB maakt maatschappelijk relevante economische beleidsanalyses en ramingen voor, met name, regering en parlement. Het CPB opereert daarmee op het snijvlak van wetenschap en beleid.  Bekijk ook de film ‘CPB Medewerkers aan het woord’.

Geïnteresseerd?
Informatie over functies kan worden ingewonnen bij Claudia Presenti, HR adviseur, 06- 29052400, c.presenti@cpb.nl

Contactpersonen

Claudia Presenti +31 6 29052400 Lees verder