Werkplannen

16 februari 2014

Academische CPB-Publicaties 2013

Overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2013. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die sectorhoofden en directie begin januari hebben geleverd.

22 januari 2013

Werkplan 2013 Centraal Planbureau

In dit werkplan geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan welke werkzaamheden er in 2013 worden verricht en welke publicaties er zijn voorzien. Daarbij wordt kort teruggeblikt op 2012.

10 januari 2013

Academische CPB-Publicaties 2012

Overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2012. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die sectorhoofden en directie begin januari hebben geleverd.