Werkplannen

22 januari 2013

Werkplan 2013 Centraal Planbureau

In dit werkplan geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan welke werkzaamheden er in 2013 worden verricht en welke publicaties er zijn voorzien. Daarbij wordt kort teruggeblikt op 2012.

10 januari 2013

Academische CPB-Publicaties 2012

Overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2012. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die sectorhoofden en directie begin januari hebben geleverd.

11 januari 2012

Werkplan 2012 Centraal Planbureau

In dit werkplan laat het Centraal Planbureau (CPB) zien welk onderzoek er voor 2012 op de rol staat en wordt er kort teruggeblikt op het vorig jaar.

10 januari 2012

Academische CPB-Publicaties 2011

Een overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB. De output is ontleend aan de informatie die sectorhoofden begin januari hebben geleverd.