Werkplannen

11 januari 2012

Werkplan 2012 Centraal Planbureau

In dit werkplan laat het Centraal Planbureau (CPB) zien welk onderzoek er voor 2012 op de rol staat en wordt er kort teruggeblikt op het vorig jaar.

10 januari 2012

Academische CPB-Publicaties 2011

Een overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB. De output is ontleend aan de informatie die sectorhoofden begin januari hebben geleverd.