Zoekresultaten

There are 2043 search results.
18 oktober 2019

Vacature directeur Centraal Planbureau

Vacature

Het Centraal Planbureau (CPB) is een gezaghebbend instituut en maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en relevant voor de beleidsvorming in Nederland. Het werk van het CPB bevindt zich daarmee op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid. Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inhoudelijk is het CPB onafhankelijk. De onafhankelijke positie van het CPB ligt vast in de “Regeling houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de planbureaus”. Deze regeling regelt de juridische en financiële grondslag en de functioneringsvoorwaarden voor de planbureaus. De regeling voorziet in een commissie van toezicht met onafhankelijke leden. Voor het CPB is dit de Centrale Plancommissie.

17 oktober 2019

Meewerkstage CPB Data Science

Vacature

Begin jij binnenkort aan je master econometrie, data science (of vergelijkbare studierichting) of ben je daar bijna mee klaar? Heb je interesse om een belangrijke bijdrage te leveren aan vernieuwend en beleidsrelevant onderzoek bij hét economisch onderzoeksinstituut van Nederland? Dan is dit een interessante stage voor je.

17 oktober 2019

Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019

Publicatie

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen zijn van een digitale aanval of spionage. Dat blijkt uit het rapport Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019.

Image for Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019
17 oktober 2019

Gebrek aan informatie bemoeilijkt aanpak cyberveiligheid

Persbericht

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties: 1) niet iedere aanval opmerken; 2) niet iedere aanval publiek bekend willen maken; en 3) niet altijd kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een aanval op de lange termijn. Bedrijven en overheid hebben daardoor een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid. Het investeringsniveau kan dan te hoog of te laag zijn. Dit staat in de Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist publiceerde.

16 oktober 2019

Persuitnodiging “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s internationaal vergeleken”

Persbericht

Hierbij nodigen wij u namens het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State van harte uit voor de bijeenkomst “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s door internationale bril”. Deze bijeenkomst vindt op maandag 4 november 2019 plaats in de Rolzaal, Binnenhof, in Den Haag.

15 oktober 2019

Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB

Artikel

Directeur Laura van Geest verlaat per 1 februari volgend jaar het Centraal Planbureau (CPB). Zij wordt dan voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Image for Directeur Laura van Geest vertrekt bij het CPB
14 oktober 2019

Seminar: Loss of a lending relationship: shock or relief?

Agenda

Op dinsdag 5 november geeft Karolis Liaudinskas (UPF) een presentatie getiteld: "Loss of a lending relationship: shock or relief?"

11 oktober 2019

Directeur Laura van Geest verlaat CPB

Persbericht

Laura van Geest vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Per 1 februari 2020 legt zij de dagelijkse leiding van het bureau neer. Zij start vanaf dat moment als voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

8 oktober 2019

Seminar: Staring early or starting late: the effect of relative cohort age on academic achievements, labor market outcomes and family formation

Agenda

Op dinsdag 29 oktober 2019 geeft Simon ter Meulen (UVA) een presentatie getiteld: 'Staring early or starting late: the effect of relative cohort age on academic achievements, labor market outcomes and family formation'

7 oktober 2019

Seminar: Definition matters: Metropolitan areas and agglomeration in a large developing country

Agenda

Op dinsdag 15 oktober geeft Maarten Bosker (EUR) een presentatie getiteld: 'Definition matters: Metropolitan areas and agglomeration in a large developing country'