Zoekresultaten

There are 2256 search results.
27 juli 2021

Wil je bij ons komen werken?

Pagina

Bijdragen aan een beter beleid in Nederland. Onderzoek doen waardoor politici en beleidsmakers afgewogen beslissingen kunnen nemen, over bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Bij het Centraal Planbureau (CPB) heb je werk dat ertoe doet.

27 juli 2021

Wie werken er bij en met ons?

Pagina

De vijf onderzoekssectoren zijn het hart van het CPB. De directie bestaat uit directeur Pieter Hasekamp en onderdirecteuren Jeroen Hinloopen en Marcel Timmer. Twee stafafdelingen ondersteunen onderzoekssectoren en directie.

27 juli 2021

Hoe werken wij?

FAQ

Aanvullende vragen en antwoorden deel 2.

27 juli 2021

Hoe werken wij?

FAQ

Aanvullende vragen en antwoorden deel 1.

27 juli 2021

Wat doen wij?

Pagina

Het Centraal Planbureau (CPB) levert als onafhankelijk onderzoeksinstituut beleidsrelevante economische analyses en ramingen. We doen onderzoek naar de Nederlandse economie en het sociaaleconomisch beleid in den brede. Voor beleidsmakers en het bredere publiek vertalen we wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse beleidspraktijk, waarmee we een nuchtere, feitelijke basis leveren.

27 juli 2021

Hoe werken wij?

Pagina

Het CPB is een organisatorisch onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het CPB functioneert inhoudelijk onafhankelijk. Onze onafhankelijke positie is vastgelegd in de ‘Aanwijzingen voor de planbureaus’. Hierin is vastgesteld dat een minister of staatssecretaris het planbureau geen aanwijzingen geeft over de door het planbureau te hanteren onderzoeksmethoden of over de inhoud van de rapportages van het planbureau.

27 juli 2021

Wie zijn wij?

Pagina

Het Centraal Planbureau (CPB) levert als onafhankelijk onderzoeksinstituut beleidsrelevante economische analyses en ramingen. We doen onderzoek naar de Nederlandse economie en het sociaaleconomisch beleid in den brede. Voor beleidsmakers en het bredere publiek vertalen we wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse beleidspraktijk, waarmee we  een nuchtere, feitelijke basis leveren.

27 juli 2021

Toegenomen handel met China en Oost Europa raakt Nederlandse werknemers nauwelijks

Publicatie

In tegenstelling tot studies voor andere landen vinden we voor Nederland geen robuust effect op de lokale werkgelegenheid, lonen en ongelijkheid van een toenemende handel met China en de Midden- en Oost-Europese landen. Het effect is op zijn best klein, waarbij de positieve effecten van toegenomen exporten de negatieve effecten van de toegenomen importen tegengaan.

Image for Toegenomen handel met China en Oost Europa raakt Nederlandse werknemers nauwelijks
23 juli 2021

Publicatiedatum eerstvolgende Wereldhandelsmonitor

Agenda

Op 23 juli is de CPB Wereldhandelsmonitor mei 2021 gepubliceerd. De verwachting is dat de volgende CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt op woensdag 25 augustus 2021 om 12.00 uur.

23 juli 2021

CPB Wereldhandelsmonitor mei 2021

Figure

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,3% afgenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 0,1% in april (initiële schatting: 0,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Image for CPB Wereldhandelsmonitor mei 2021