Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Consolidatie van de Vpb kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU.

23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

19 mei 2009

Europese verkenning 7: strategisch Europa

De Europese verkenning is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CPB en komt jaarlijks tot stand.