Zoekresultaten

Er zijn 13 zoekresultaten voor *.
1 mei 2015

Oorzaken en beleidsgevolgen van het overschot op de Nederlandse lopende rekening

Publicatie

Nederland heeft sinds de jaren zeventig een aanhoudend en relatief groot overschot op de lopende rekening. Dit overschot is de afgelopen jaren gegroeid tot het historisch hoge niveau van 8,5% bbp in 2013.

23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Publicatie

Consolidatie van de Vpb kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU.

19 mei 2009

Europese verkenning 7: strategisch Europa

Publicatie

De Europese verkenning is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CPB en komt jaarlijks tot stand.

8 mei 2008

Europese Verkenning 6; Europa's buren: Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie

Publicatie

De EU heeft een gemeenschappelijk beleid voor haar buurlanden in het leven geroepen.

9 mei 2007

Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie

Publicatie

Draagt de Europese interne markt bij aan de verbetering van vrije handel, vrije investeringen en vrije migratie?

5 maart 2007

Zal consolidatie van vennootschapsbelasting de efficientie in de EU verbeteren?

Publicatie

Consolidatie van de belastinggrondslag in de Europese Unie zal leiden tot een verlaging van de administratieve lasten van bedrijven en een vermindering van winstverschuiving.

7 november 2006

Innovatiebeleid: Europa of de lidstaten?

Publicatie

Innovatie heeft zelden uitsluitend binnenlandse oorzaken en gevolgen, maar hoe kan een Europees innovatiebeleid nationaal innovatiebeleid aanvullen of vervangen?

18 september 2006

Divers Europa; de Europese Unie in de publieke opinie en verscheidenheid in cultuur, economie en beleid

Publicatie

In deze Europese Verkenningen komt de diversiteit in culturen aan bod.

29 augustus 2006

Wie heeft er baat bij belastingverlagingen in de Europese Unie?

Publicatie

Statutaire Vpb-tarieven zijn in de afgelopen decennia gedaald in Europa.