Zoekresultaten

Er zijn 16 zoekresultaten voor *.
3 juli 2014

Minder zorg om vergrijzing

Deze CPB-studie richt zich op het vraagstuk van houdbare overheidsfinanciën vanuit het intergenerationele perspectief.

3 juli 2014

Minder zorg om vergrijzing

Deze CPB-studie richt zich op het vraagstuk van houdbare overheidsfinanciën vanuit het intergenerationele perspectief.

2 december 2013

Een Beoordeling van Alternatieven voor de AOW

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking heeft geleid tot een discussie over de houdbaarheid van de AOW, de eerst pijler van het Nederlandse pensioensysteem.Dit rapport verkent mogelijke alternatieven voor de AOW.

No title
6 april 2011

'Defined Benefit' Pensioenfondsen: Een Welvaartsanalyse van Risicodeling en Arbeidsmarktverstoringen

In dit CPB Discussion Paper staan twee beleidsvragen centraal. Beide hebben betrekking op de welvaartseffecten van publieke 'defined benefit' (DB) pensioenfondsen.

No title
2 juni 2010

De ijking van GAMMA 2010

In dit memorandum wordt verslag gedaan hoe GAMMA wordt gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsuitgaven te onderzoeken.

23 maart 2005

De beschrijving van het GAMMA-model: de versie van de pensioenstudie

Dit memorandum presenteert een beschrijving van het GAMMA-model dat is gebruikt voor de pensioenstudie.