Zoekresultaten

Er zijn 27 zoekresultaten voor *.
19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

24 april 2009

Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden

Publicatie

Globale toetsing van 23 projecten, ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES.

4 oktober 2006

Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs; analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006.

Publicatie

Naar aanleiding van een FES-meevaller van 1 mld euro voor 2006 is het CPB gevraagd verschillende projecten te toetsen. D

19 september 2005

Windenergie op de Noordzee; een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Publicatie

Het CPB en het Energieonderzoek Centrum Nederland hebben een kosten-batenanalyse uitgevoerd van windparken in de Noordzee.

16 juni 2005

Leren van investeren; analyse van investeringsvoorstellen in kennis, milieu en ruimtelijke economie

Publicatie

Ruim twintig projecten snel getoetst op verwachte bijdrage aan maatschappelijke welvaart.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

1 november 2000

Ruimte voor water; kosten en baten van zes projecten en enige alternatieven

Publicatie

Volgens klimatologen verandert het klimaat; zonder ingrijpen meer wateroverlast