Zoekresultaten

Er zijn 8 zoekresultaten voor *.
12 december 2006

Directe Buitenlandse Investeringen in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen: Literatuuroverzicht

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de schaarse literatuur die beschikbaar is over het modelleren van FDI in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen.

7 november 2006

Innovatiebeleid: Europa of de lidstaten?

Publicatie

Innovatie heeft zelden uitsluitend binnenlandse oorzaken en gevolgen, maar hoe kan een Europees innovatiebeleid nationaal innovatiebeleid aanvullen of vervangen?

17 oktober 2006

EU accession and income growth: an empirical approach

Publicatie

De dynamische effecten van het EU-lidmaatschap zijn cruciaal voor de nieuwe lidstaten om naar het gemiddelde inkomen van de oude lidstaten toe te groeien.

28 september 2006

Bilaterale FDI voorraden per sector

Publicatie

Dit document beschrijft de procedure om een consistent databestand van Directe Buitenlandse Investeringsvoorraden in 2001 voor bijna alle EU-landen en voor 10 bedrijfstakken.

18 september 2006

Divers Europa; de Europese Unie in de publieke opinie en verscheidenheid in cultuur, economie en beleid

Publicatie

In deze Europese Verkenningen komt de diversiteit in culturen aan bod.

4 augustus 2006

Data van bilaterale handel in diensten en het GTAP databestand

Publicatie

Dit memorandum presenteert een beschrijving van de CPB-methode om het GTAP databestand versie 6 uit te breiden met bilaterale gegevens over de handel in diensten.

9 februari 2006

De handel-geïnduceerde effecten van de Dienstenrichtlijn en het land van oorsprong beginsel.

Publicatie

De intra-Europese handel in commerciële diensten kan met 30 tot 60 procent toenemen als de dienstenrichtlijn wordt geïmplementeerd zoals die door de Europese Commissie is voorgesteld.

24 januari 2006

Vijf hoogtepunten van de Lissabon agenda; de economische gevolgen van het bereiken van deze doelen

Publicatie

De Lissabon agenda kan een substantiële bijdrage leveren aan de Europese economie en werkgelegenheid.