Zoekresultaten

Er zijn 13 zoekresultaten voor *.
30 april 2012

De kosten en baten van de Toekomst van de Afsluitdijk; Economisch onderzoek, gebruik daarvan en invloed op het uiteindelijke kabinetsbesluit

Publicatie

De analyse van maatschappelijke kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk is volgens alle direct betrokkenen de moeite van de inspanning meer dan waard geweest.

31 augustus 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Publicatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Water, heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (kortweg KBA WV21).

Image for Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)
27 juni 2011

De btw in kosten-batenanalyses

Publicatie

Deze CPB Notitie constateert een inconsistentie in het waarderen van effecten in kosten-batenanalyses (KBA‟s) zoals tot nu toe gebruikelijk in Nederland en geeft hiervoor een praktisch bruikbare oplossing.

Image for De btw in kosten-batenanalyses
16 november 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Publicatie

Dit memorandum omschrijft aan de hand van voorbeelden wat een project is en wat een bijpassend nulalternatief is.

7 januari 2009

Van optimale naar praktische richtlijnen voor de veiligheid in door dijken omsloten gebieden

Publicatie

Dit memorandum laat zien wat de implicaties zijn van de optimale oplossing in het geval er verschillen zijn in kosten en opbrengsten tussen gebieden die door dijken zijn omsloten.

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Publicatie

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Publicatie

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).

16 november 2006

Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam.

Publicatie

De kosten-batenanalyse van het project Zuidasdok.

26 april 2005

Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1

Publicatie

Veiligheidsnormen voor bescherming tegen overstromen economisch gezien niet optimaal.

26 april 2005

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

Publicatie

Combineren veiligheidswinst met natuurontwikkeling in het algemeen niet kostenbesparend.