Zoekresultaten

Er zijn 9 zoekresultaten.
31 augustus 2011

Second opinion Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (KBA WV21)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Water, heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw (kortweg KBA WV21).

No title
16 november 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Dit memorandum omschrijft aan de hand van voorbeelden wat een project is en wat een bijpassend nulalternatief is.

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

17 december 2007

Ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard

Alternatieven voor het geplande bovenregionale bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

23 december 2005

Bedrijfslocatiemonitor; de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040

Deze publicatie is gewijd aan verkenningen van de vraag naar ruimte van bedrijven en overheid in Nederland tot 2040.

26 april 2005

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

Combineren veiligheidswinst met natuurontwikkeling in het algemeen niet kostenbesparend.

1 oktober 1999

Bedrijfslocatiemonitor regionale verkenningen 2010-2020: in gesprek met de regio's

Dichtbevolkt Nederland vereist lange-termijnvoorspellingen voor toekomstig landgebruik

1 oktober 1998

Macro-economische effecten van twee beleidsvarianten om emissie van broeikasgassen te beperken

Macro-economische effecten van twee beleidsvarianten om emissie van broeikasgassen te beperken

1 januari 1997

Economische en ruimtelijke versterking van mainport Rotterdam

Het CPB verkent de wenselijkheid van een tweede "Maasvlakte"