Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten.
30 april 2012

De kosten en baten van de Toekomst van de Afsluitdijk; Economisch onderzoek, gebruik daarvan en invloed op het uiteindelijke kabinetsbesluit

De analyse van maatschappelijke kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk is volgens alle direct betrokkenen de moeite van de inspanning meer dan waard geweest.

27 juni 2011

De btw in kosten-batenanalyses

Deze CPB Notitie constateert een inconsistentie in het waarderen van effecten in kosten-batenanalyses (KBA‟s) zoals tot nu toe gebruikelijk in Nederland en geeft hiervoor een praktisch bruikbare oplossing.

No title
7 januari 2009

Van optimale naar praktische richtlijnen voor de veiligheid in door dijken omsloten gebieden

Dit memorandum laat zien wat de implicaties zijn van de optimale oplossing in het geval er verschillen zijn in kosten en opbrengsten tussen gebieden die door dijken zijn omsloten.

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).

16 november 2006

Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam.

De kosten-batenanalyse van het project Zuidasdok.

26 april 2005

Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1

Veiligheidsnormen voor bescherming tegen overstromen economisch gezien niet optimaal.

26 april 2005

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

Combineren veiligheidswinst met natuurontwikkeling in het algemeen niet kostenbesparend.

20 april 2000

Evaluatie van infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse

Verschillende onderzoeksinstituten beveelt aan om bij grote infrastructuurprojecten een kostenbatenanalyse uit te voeren, als kader waarbinnen een integrale en transparante beschrijving van effecten mogelijk is.

1 januari 2000

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid