Zoekresultaten

Er zijn 26 zoekresultaten voor *.
28 juni 2007

Do school inspections improve primary school performance?

Publicatie

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt scholen in het primair onderwijs, schrijft op basis daarvan een inspectieverslag

25 juni 2007

‘Excellentie voor Productiviteit?’

Publicatie

Dit rapport geeft een overzicht van het onderzoek naar de bijdrage van menselijk kapitaal aan productiviteit.

15 maart 2007

De maatschappelijke opbrengsten van onderwijs

Publicatie

Dit memorandum, geschreven op verzoek van het Ministerie van OCW in het kader van de oprichting van de Kenniskamer, bespreekt de huidige stand van zaken in het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van onderwijs.

27 juli 2006

Succesvol kennisbeleid

Publicatie

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

11 juli 2006

Kansrijk kennisbeleid.

Publicatie

Kan extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie de welvaart in Nederland verhogen?

8 februari 2006

Voortijdig schoolverlaten in Nederland; omvang, beleid en resultaten.

Publicatie

Deze studie biedt op basis van literatuuronderzoek inzicht in de omvang en aard van voortijdig schoolverlaten in Nederland.

3 februari 2006

De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag

Publicatie

De centrale vraag in dit memorandum is in hoeverre financieringsmodellen het gedrag van scholen beïnvloeden.

28 juli 2005

Schaarste aan studenten in de exacte wetenschappen en techniek in Nederland

Publicatie

Arbeidsmarkt duidt niet op tekorten aan bèta's.

29 juni 2005

Nederlands onderwijs en onderzoek in internationaal perspectief

Publicatie

Nederlands kennissysteem in kopgroep van Europa.

9 december 2004

Een open bestel in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

Publicatie

Open bestel niet zomaar invoeren, liever eerst experimenteren.