Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
4 april 2013

De effecten van de wijkschool in Rotterdam op onderwijsdeelname, werk en criminaliteit

In dit paper worden de effecten van de wijkscholen in Rotterdam op een aantal sociaaleconomische uitkomsten geëvalueerd.

No title
4 april 2013

Follow-up evaluatie wijkscholen Rotterdam

Rotterdamse pilot op wijkscholen gericht op tegengaan voortijdig schoolverlaten

21 januari 2013

De indrukwekkende erfenis van Geert Groote baande het pad naar de Gouden Eeuw

Kriskas door Nederland staat een groot aantal Geert Groote scholen. Dat is geen toeval, want Geert Groote (1340-1384) staat aan de basis van het moderne onderwijs zoals dat in Nederland en veel andere landen wordt gegeven.

No title