Zoekresultaten

Er zijn 26 zoekresultaten voor *.
4 april 2013

Follow-up evaluatie wijkscholen Rotterdam

Publicatie

Rotterdamse pilot op wijkscholen gericht op tegengaan voortijdig schoolverlaten

4 april 2013

De effecten van de wijkschool in Rotterdam op onderwijsdeelname, werk en criminaliteit

Publicatie

In dit paper worden de effecten van de wijkscholen in Rotterdam op een aantal sociaaleconomische uitkomsten geëvalueerd.

Image for De effecten van de wijkschool in Rotterdam op onderwijsdeelname, werk en criminaliteit
21 januari 2013

De indrukwekkende erfenis van Geert Groote baande het pad naar de Gouden Eeuw

Publicatie

Kriskas door Nederland staat een groot aantal Geert Groote scholen. Dat is geen toeval, want Geert Groote (1340-1384) staat aan de basis van het moderne onderwijs zoals dat in Nederland en veel andere landen wordt gegeven.

Image for De indrukwekkende erfenis van Geert Groote baande het pad naar de Gouden Eeuw
19 april 2010

Het effect van de lerarenbeurs op scholingsdeelname docenten

Publicatie

In hoeverre leidt de lerarenbeurs tot extra scholingsdeelname door docenten?

5 november 2009

Zorg om zorgleerlingen; een blik op beleid, aantal en kosten van jonge zorgleerlingen

Publicatie

Wat is de oorzaak voor de toename van het aantal zogenaamde zorgleerlingen en de uitgaven hiervoor?

27 juli 2009

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels?; een literatuurstudie

Publicatie

Deze studie bespreekt de empirische evidentie over effecten van kenmerken van onderwijsstelsels in het realiseren van de publieke belangen.

5 maart 2009

Het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs

Publicatie

Een onderzoek naar het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs.

18 december 2008

Hebben de convenanten uit 2006 het voortijdig schoolverlaten verminderd in Nederland?

Publicatie

Voortijdig schoolverlaten wordt beschouwd als een van de grootste problemen in het huidige Nederlandse onderwijs.

17 maart 2008

Verhoging van het aantal leraren: een evaluatie van drie manieren van salarisverhoging

Publicatie

Dit memorandum onderzoekt het effect van drie opties voor het verhogen van lerarensalarissen op het aanbod op de middellange termijn.

21 februari 2008

Essay voor de Parlementair Onderzoekscommissie Onderwijshervormingen

Publicatie

Dit memorandum analyseert de effecten van het beleid dat bijdraagt aan de kwaliteit van het Nederlands onderwijs