Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
4 oktober 2005

Grenzen overschrijden; wanneer wetenschap en bedrijfsleven elkaar ontmoeten

Publicatie

Hoe kunnen we de wetenschap naar de markt brengen?

7 juli 2005

Menselijk kapitaal, speur- en ontwikkelingswerk en mededinging in macro-economische analyse

Publicatie

Hoe kunnen we de inzichten van de moderne groeitheorie inbouwen in een macro-economisch model?

20 juli 2004

Does reducing student support affect educational choices and performance? Evidence from a Dutch reform

Publicatie

Deze studie onderzoekt de invloed van studiefinanciering op studiekeuze (universiteit versus hoger beroepsonderwijs) en

20 juli 2004

Private bijdragen voor hoger onderwijs; profiteren van het profijtbeginsel

Publicatie

Privaat rendement hoger onderwijs 7 à 9%.

29 januari 2004

Prestatieprikkels in het Nederlandse onderwijs: wat kunnen we leren van recente buitenlandse ervaringen?

Publicatie

Intensiever gebruik van prestatiebekostiging in Nederlands onderwijs lijkt zinvol, maar is niet zonder risico's.

30 oktober 2003

Effecten van invoering van een sociaal leenstelsel in het Nederlands hoger onderwijs

Publicatie

Wat als de studielening moet worden terugbetaald?

1 augustus 2002

The demand for higher education in the Netherlands 1950-'99

Publicatie

Dit paper onderzoekt de rol van economische factoren bij de afweging om universitair onderwijs te gaan volgen in de naoorlogse periode in Nederland.

12 februari 2002

Concurrentie en innovatie: Implicaties voor marktwerkingsbeleid

Publicatie

Deze notitie onderzoekt de relatie tussen concurrentie en innovatie: is concurrentie goed of slecht voor de prikkels om te innoveren?

15 januari 2002

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Publicatie

Dit memorandum beschrijft hoe en wanneer schattingsresultaten van de impact van eigen en vreemde R&D op TFP-groei wel of niet geïnterpreteerd kunnen worden als evidentie van marktfalen waarvoor de markt zelf niet heeft kunnen corrigeren

10 januari 2002

Onderwijs, R&D en economische groei

Publicatie

Dit memorandum geeft een literatuuroverzicht ten behoeve van de LT-studie van de afdeling Kenniseconomie