Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
18 mei 2017

De introductie van dure technologie in de zorg

Publicatie

Nieuwe medische technologie kan veel gezondheidswinst opleveren. Toch is niet altijd even duidelijk of en in welke mate er sprake is van gezondheidswinst.

18 mei 2017

De introductie van dure technologie in de zorg: analysekader en case studies

Publicatie

Adoptie van nieuwe medische technologie kan veel gezondheidswinst opleveren en op die manier bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Maar de introductie van nieuwe technologie kan ook de zorgkosten opdrijven en daarmee de betaalbaarheid van zorg in gevaar brengen.

16 februari 2017

Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg

Publicatie

Deze CPB Notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners.

30 maart 2016

Een raming van de zorguitgaven 2018-2021

Publicatie

Dit CPB Achtergronddocument geeft extra informatie over de raming van de zorguitgaven bij de Middellangetermijnraming voor Nederland bij ongewijzigd beleid.

Image for Een raming van de zorguitgaven 2018-2021
22 oktober 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Publicatie

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

25 juli 2011

Algemene ziekenhuizen in financiële nood; Overheidsinterventie heroverwogen

Publicatie

Overheidsingrijpen bij ziekenhuizen in financiële nood neemt de dreiging van faillissement weg, houdt inefficiënte ziekenhuizen overeind en verslechtert zo de doelmatigheid in de zorg.

29 maart 2010

Het Nederlandse stelsel van langdurige zorg

Publicatie

Hoe ziet het Nederlandse stelsel van langdurige zorg voor ouderen er uit?

12 februari 2009

De modellering van uitgaven aan gezondheidszorg; een literatuurstudie en resultaten van een foutencorrectie-model

Publicatie

De relatieve prijs van zorg, inkomen en vergrijzing zijn belangrijke determinanten van de stijgende zorguitgaven.

16 juni 2006

Handle with care! Sturingsmodellen voor een doelmatige ouderenzorg.

Publicatie

Het huidige bekostigingsmodel voor de ouderenzorg in de AWBZ kent weinig prikkels tot doelmatigheid.

31 maart 2006

Empirische invulling zorgmodel

Publicatie

Dit memorandum is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan.