Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
19 april 2011

Second opinion MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg

Het ministerie van VROM heeft het CPB gevraagd een second opinion te maken van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg.

No title
19 april 2011

Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie

Het CPB heeft een second opinion uitgevoerd over de Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie, gebaseerd op een rapport van Decisio.

No title
11 april 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Het Centraal Planbureau heeft een kengetallen kosten-batenanalyse uitgevoerd voor drie 'beperkte' uitbreidingsvarianten voor Schiphol na 2010.