Zoekresultaten

Er zijn 2 zoekresultaten voor *.
19 januari 2010

De financiele crisis en de beleidsopgaven volgens de WLO

Dit memorandum probeert een antwoord te geven op de vraag of de scenario's van de WLO voor 2020 na de huidige financiële en economische crisis nog actueel zijn.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.