Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
17 december 2007

Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties.

Publicatie

De instroom in de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is sterk gestegen.

16 mei 2007

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

Publicatie

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen.

1 maart 2005

Structurele effecten van de WIA

Publicatie

Dit memorandum berekent de structurele effecten van de WIA.