Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten voor *.
21 juli 2009

Productdifferentiatie en de ruilvoet

Publicatie

Productdifferentiatie kan ruilvoetverlies door bovengemiddelde groei tegengaan.

24 april 2009

Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden

Publicatie

Globale toetsing van 23 projecten, ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES.

27 juli 2006

Succesvol kennisbeleid

Publicatie

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

11 juli 2006

Kansrijk kennisbeleid.

Publicatie

Kan extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie de welvaart in Nederland verhogen?

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

19 april 2001

Potentiele groei volgens de productiefunctiebenadering

Publicatie

Dit Memorandum beschrijft berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn".