Zoekresultaten

Er zijn 5 zoekresultaten voor *.
22 april 2008

Subsidiariteit en economische hervorming in Europa

In welke mate is de huidige, verdergaande Europese samenwerking economisch wenselijk?

22 april 2008

Subsidiariteit en economische hervorming in Europa

In welke mate is de huidige, verdergaande Europese samenwerking economisch wenselijk?

11 juli 2007

Presentatie 'Excellence for productivity'

Een presentatie van George Gelauff over productiviteit voor het ministerie van Onderwijs.

15 januari 2002

Makel-schakel in het licht van buitenlandse ervaringen

Dit memorandum beoogt een spiegel te bieden voor het Nederlandse makel-schakel beleid.

14 januari 2002

Over de interpretatie en de internationale vergelijkbaarheid van CIS-2 indicatoren

Dit memorandum presenteert een alternatieve innovatie-intensiteit indicator.