Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
16 december 2009

Algemeen rapport AIECE; ingediend op de algemene vergadering van 5-6 november 2009

Publicatie

De afname van de wereldproductie zal in 2009 de grootste zijn na de Tweede Wereldoorlog.

10 december 2008

Rapport AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel; najaar 2008.

Publicatie

De financiële crisis grijpt steeds verder om zich heen en wordt ook voelbaar in de reële sector. Voorspellen is altijd 'werk in uitvoering', maar op dit moment zijn de onzekerheden wel heel groot.

16 september 2008

De wereldhandel en grondstoffenprijzen in 2008-2009

Publicatie

In dit achtergrondmemorandum bij de Macro Economische Verkenningen 2009 wordt nader ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen en de wereldhandel.

3 april 2008

De wereldhandel in 2007-2009

Publicatie

Dit is het achtergrondmemorandum bij het Centraal Economisch Plan 2008 waarin nader wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten en de wereldhandel.

20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

Publicatie

Dit memorandum verschaft informatie over de schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied.

16 november 2006

Verslag van de AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel - Najaar 2006

Publicatie

De BBP-groei in de wereld lag de afgelopen vier jaar steeds boven 4½% en de verwachting is dat dit ook in 2007 nog het geval zal zijn.

22 april 2005

Uitleg over de CPB-tijdreeksen van de wereldhandel

Publicatie

Dit memorandum geeft gedetailleerde informatie over de CPB-tijdreeksen met betrekking tot de wereldhandel en vergelijkt de reeksen met die van internationale organisaties.

8 januari 2004

Rapport van de AIECE werkgroep Buitenlandse handel

Publicatie

Velen weten meer dan één.

9 april 2001

Aanbodzijde economie Verenigde Staten en EU, 1970-2006

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en beschrijft de productiefunctie-methode, die gebruikt is voor de berekening van de groei van de potentiële productie.

1 mei 2000

AIECE werkgroep rapporten- voorjaar 2000: Wereldhandel 2000-2001; Wereld grondstoffenprijzen 2000-2001

Publicatie

AIECE Werkgroep rapporten: grondstoffenprijzen hoger in 2000-2001