Zoekresultaten

Er zijn 13 zoekresultaten voor *.
7 juli 2014

Gerichte advertenties, concurrentie tussen websites en privacy

Publicatie

In dit Discussion Paper laten we zien dat het aanbrengen van beperkingen op informatieverzameling voor gerichte advertenties een extra indirect effect heeft op consumentenprijs via de relatie met marktmacht van websites.

Image for Gerichte advertenties, concurrentie tussen websites en privacy
12 november 2012

Economische invalshoek Staatsdeelnemingen

Publicatie

Wat zegt de economische wetenschap over staatsdeelnemingen?

Image for Economische invalshoek Staatsdeelnemingen
3 juli 2012

Optimale regulering van investeringen in netwerkinfrastructuur

Publicatie

In dit CPB Discussion Paper analyseren we, in een real-option model, optimale timing van investeringen door een monopolist in een gereguleerde industrie.

Image for Optimale regulering van investeringen in netwerkinfrastructuur
29 juni 2011

Optimale risicoverevening in imperfect competitieve zorgverzekeringsmarkten

Publicatie

In deze studie onderzoeken de auteurs de optimale structuur van een risicovereveningsstelsel in zorgverzekeringsmarkten waar geen perfecte concurrentie heerst.

Image for Optimale risicoverevening in imperfect competitieve zorgverzekeringsmarkten
21 januari 2011

Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht

Publicatie

In de zomer van 2010 is een voorontwerp van wet gepubliceerd met betrekking tot het auteurs-contractenrecht. Het Ministerie van Justitie heeft het Centraal Planbureau gevraagd om een opinie over de welvaartseffecten van het voorontwerp.

Image for Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht
3 mei 2010

Falende corporate governance; waarom banken verslaafd zijn aan risico

Publicatie

Waarom zijn banken zo hard geraakt door het uiteenspatten van de luchtbel op de Amerikaanse huizenmarkt?

26 april 2010

Versterking van inkoopmacht: handelsquota en diversificatie van aanbod in de markt voor natuurlijk gas in de EU

Publicatie

Bilaterale handelsquota kunnen de inkoopmacht op de markt voor natuurlijk gas in de EU versterken.

24 augustus 2009

Marktprestaties en distributieeffecten op markten voor hernieuwbare energie

Publicatie

Wat zijn de mogelijkheden om de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit te stimuleren.

25 maart 2009

Strijd om toetreding; spectrumrechten en benedenstroomse toetreding in draadloze telecommunicatie

Publicatie

Bij een Cournot duopolie in een netwerkindustrie verleent een van de gevestigde spelers altijd toegang aan de toetreder.

16 april 2008

Statische efficiency in Nederlandse supermarktketens

Publicatie

Deze studie onderzoekt veranderingen in marktmacht in de supermarktketen en bespreekt de mogelijke effecten ervan op de welvaart in Nederland.