Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
5 november 2009

Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Publicatie

Onderzoek naar de combinatie van verstedelijkingsalternatieven voor Almere en daaraan gekoppelde spoorinvesteringen.

13 mei 2002

Woningcorporaties; prikkels voor effectiviteit en efficiëntie

Publicatie

Hoe kan gegarandeerd worden dat de corporaties in het publieke belang opereren nu ze meer speelruimte hebben gekregen?

1 januari 2000

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

Publicatie

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

1 oktober 1999

Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel 'Bevordering Eigen Woningbezit' (BEW)

Publicatie

CPB: Effectiviteit van het stimuleren van eigenwoningbezit door BEW is beperkt