Zoekresultaten

Er zijn 27 zoekresultaten voor *.
8 mei 2015

Herverdeling in een levensloopperspectief, technisch achtergronddocument

Deze publicatie is een technisch achtergronddocument bij de CPB Policy Brief 2015/06 ‘Herverdeling in een levensloopperspectief’. Het gaat dieper in op de methode waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd.

No title
3 juli 2014

Minder zorg om vergrijzing

Deze CPB-studie richt zich op het vraagstuk van houdbare overheidsfinanciën vanuit het intergenerationele perspectief.

3 juli 2014

Minder zorg om vergrijzing

Deze CPB-studie richt zich op het vraagstuk van houdbare overheidsfinanciën vanuit het intergenerationele perspectief.

3 juli 2014

Minder zorg om vergrijzing

Deze CPB-studie richt zich op het vraagstuk van houdbare overheidsfinanciën vanuit het intergenerationele perspectief.

30 maart 2011

Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen

Deze notitie analyseert een aantal aspecten die van belang zijn bij een hervorming van het aanvullend pensioen. Het doel is om kwantitatief inzicht te geven in de centrale bouwstenen van een nieuw pensioencontract.

No title
4 maart 2011

Generatierekeningen over de gehele levensloop

Nieuwe generatierekeningen geven inzicht in netto profijten over de gehele levensloop.

No title
4 maart 2011

Generatierekeningen over de gehele levensloop

Nieuwe generatierekeningen geven inzicht in netto profijten over de gehele levensloop.

No title
2 juni 2010

De ijking van GAMMA 2010

In dit memorandum wordt verslag gedaan hoe GAMMA wordt gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsuitgaven te onderzoeken.

1 juni 2010

Vergrijzing verdeeld; toekomst van de Nederlandse overheidsfinanciën

De vergrijzing legt claim op de overheidsfinanciën. Dit is op termijn onhoudbaar, de overheid moet het beleid aanpassen.

13 februari 2009

Verhoging AOW-leeftijd en dekkingsgraad pensioenen

Dit memorandum beoogt te verduidelijken welke veronderstellingen het CPB heeft gehanteerd bij berekeningen van de effecten van verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.