Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
7 juli 2014

Gerichte advertenties, concurrentie tussen websites en privacy

Publicatie

In dit Discussion Paper laten we zien dat het aanbrengen van beperkingen op informatieverzameling voor gerichte advertenties een extra indirect effect heeft op consumentenprijs via de relatie met marktmacht van websites.

Image for Gerichte advertenties, concurrentie tussen websites en privacy
1 juni 2012

Exportbeslissingen tussen agglomeratie-effecten en markttoetredingskosten

Publicatie

Dit paper test de rol van agglomeratie-effecten voor de exportbeslissing van dienstenondernemingen.

Image for Exportbeslissingen tussen agglomeratie-effecten en markttoetredingskosten
1 december 2011

Een evaluatie van het BTW-stelsel in de EU

Publicatie

De Europese Commissie (EC) heeft gepleit voor een grondige hervorming om het BTW-stelsel in de EU eenvoudiger, robuuster en efficiënter te maken.

21 juni 2011

Opties voor evaluatie van de Europese Dienstenrichtlijn

Publicatie

Toepassing nieuwe data voor verbetering ex ante raming van te verwachten economische effecten van invoering Dienstenrichtlijn

Image for Opties voor evaluatie van de Europese Dienstenrichtlijn
31 mei 2010

Europese verkenning 8: Europa's welvaart

Publicatie

EU boekte vooruitgang op gebied van economische groei en arbeidsparticipatie, maar overige resultaten blijven uit.

11 mei 2010

Handelsmarges en handelsbarrières; markttoetredingskosten van exporterende bedrijven in Nederland

Publicatie

Dit onderzoek analyseert de exportbeslissingen van bedrijven en de bestemmingskenmerken m.b.v. gedetailleerde en unieke handelsstatistieken.

8 maart 2010

Uitvoer van Nederlandse bedrijven en zelfselectie op productiviteit

Publicatie

Exporterende bedrijven zijn productiever omdat alleen productievere bedrijven de buitenlandse markten opgaan.

19 mei 2009

Europese verkenning 7: strategisch Europa

Publicatie

De Europese verkenning is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CPB en komt jaarlijks tot stand.

4 juni 2007

Dienstverlening en de veranderende structuur van Europese groei

Publicatie

Dit memorandum biedt aanknopingspunten voor beleid dat de toekomstige bijdrage van de dienstverlening aan de Europese economische groei zou kunnen vergroten.

9 mei 2007

Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie

Publicatie

Draagt de Europese interne markt bij aan de verbetering van vrije handel, vrije investeringen en vrije migratie?