Zoekresultaten

Er zijn 24 zoekresultaten voor *.
7 juli 2003

Het structureel EMU-saldo: de methoden van het CPB en de Europese Commissie vergeleken

Publicatie

Dit memorandum vergelijkt twee methoden om de output gap te berekenen.

20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

14 augustus 2001

De nieuwe consumptiefunctie van SAFE

Publicatie

Deze notitie presenteert de nieuwe consumptiefunctie van SAFE, die in gebruik is genomen bij de berekeningen voor de KMEV 2002.

19 april 2001

Potentiele groei volgens de productiefunctiebenadering

Publicatie

Dit Memorandum beschrijft berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn".