Zoekresultaten

Er zijn 1 zoekresultaten voor *.
11 april 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Publicatie

Het Centraal Planbureau heeft een kengetallen kosten-batenanalyse uitgevoerd voor drie 'beperkte' uitbreidingsvarianten voor Schiphol na 2010.