Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
3 augustus 2004

Contra-expertise op AWT-advies 'de prijs van succes'

Heeft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) een goed advies over 'matching' uitgebracht?

26 april 2004

Prikkels voor intermediaire kennisinstellingen

Hoe kan TNO ertoe worden aangezet meer maatschappelijke meerwaarde te creëren?

26 april 2004

Prikkels voor intermediaire kennisinstellingen

Hoe kan TNO ertoe worden aangezet meer maatschappelijke meerwaarde te creëren?

15 januari 2002

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Dit memorandum beschrijft hoe en wanneer schattingsresultaten van de impact van eigen en vreemde R&D op TFP-groei wel of niet geïnterpreteerd kunnen worden als evidentie van marktfalen waarvoor de markt zelf niet heeft kunnen corrigeren

14 januari 2002

Over de interpretatie en de internationale vergelijkbaarheid van CIS-2 indicatoren

Dit memorandum presenteert een alternatieve innovatie-intensiteit indicator.

29 november 2001

De vestiging van R&D in Nederland: ontwikkelingen, determinanten en beleid

Ruimte voor overheidsbeleid dat het vestigingsklimaat voor R&D verbetert.

18 juli 2001

De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies zoals de WBSO

Aantrekkelijker alternatieven voor verhoging WBSO budget.

1 juli 1999

Het Vijfde Kaderprogramma voor R&D van de Europese Unie

De effectiviteit van het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling onderzocht