Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
12 juli 2007

De effectiviteit van een lumpsum ondersteuning: case WBSO

In dit memorandum wordt de effectiviteit van lumpsum ondersteuning onderzocht aan de hand van de startersfaciliteit in de WBSO.

27 februari 2007

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004 en 2005; effect op innovatieve input en innovatieve output van bedrijven.

De innovatievoucher heeft tot doel de interactie te versterken tussen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en TNO.

27 juli 2006

Succesvol kennisbeleid

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

27 juli 2006

Succesvol kennisbeleid

Dit memorandum bespreekt enkele beleidsvarianten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, die waarschijnlijk positieve, neutrale of negatieve effecten zullen hebben op de algemene welvaart in Nederland.

11 juli 2006

Kansrijk kennisbeleid.

Kan extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie de welvaart in Nederland verhogen?

15 september 2005

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004

Innovatievoucher zet MKB-ers aan tot veel extra opdrachten aan kennisinstellingen.

29 juni 2005

Nederlands onderwijs en onderzoek in internationaal perspectief

Nederlands kennissysteem in kopgroep van Europa.

28 februari 2005

Over de beoordeling van de economische ratio van innovatiebeleidsinstrumenten

Dit memorandum geeft antwoord op de vraag hoe de systematiek van MEET kan worden verbeterd.