Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
8 augustus 2012

Fiscale prikkels en vennootschapsvorming

Zelfstandige ondernemers nemen een bijzondere plaats in bij de inkomstenbelasting. Ze worden belast in dezelfde box als gewone werknemers.

27 oktober 2011

Kinderopvang in Kaart

Deze CPB Notitie brengt de markt voor kinderopvang in Nederland in kaart.

No title
21 januari 2011

Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht

In de zomer van 2010 is een voorontwerp van wet gepubliceerd met betrekking tot het auteurs-contractenrecht. Het Ministerie van Justitie heeft het Centraal Planbureau gevraagd om een opinie over de welvaartseffecten van het voorontwerp.

No title