Zoekresultaten

Er zijn 24 zoekresultaten voor *.
6 juni 2011

Invloed vroege selectie op bovenkant vaardigheidsverdeling

Publicatie

CPB Achtergronddocument bij CPB Policy Brief 2011/05, 'Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief' van de hand van M. van der Steeg, N. Vermeer en D. Lanser.

6 juni 2011

Onderwijsprestaties Nederland in perspectief

Publicatie

CPB Achtergronddocument bij CPB Policy Brief 2011/05, 'Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief' van de hand van M. van der Steeg, N. Vermeer en D. Lanser.

6 juni 2011

Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief

Publicatie

Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau, maar de kwaliteit daalt. Dit is zorgelijk, want de kwaliteit van onderwijs is bepalend voor de economische prestaties van een land.

19 april 2010

Het effect van de lerarenbeurs op scholingsdeelname docenten

Publicatie

In hoeverre leidt de lerarenbeurs tot extra scholingsdeelname door docenten?

27 juli 2009

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels?; een literatuurstudie

Publicatie

Deze studie bespreekt de empirische evidentie over effecten van kenmerken van onderwijsstelsels in het realiseren van de publieke belangen.

5 maart 2009

Het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs

Publicatie

Een onderzoek naar het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs.

18 december 2008

Hebben de convenanten uit 2006 het voortijdig schoolverlaten verminderd in Nederland?

Publicatie

Voortijdig schoolverlaten wordt beschouwd als een van de grootste problemen in het huidige Nederlandse onderwijs.

21 februari 2008

Essay voor de Parlementair Onderzoekscommissie Onderwijshervormingen

Publicatie

Dit memorandum analyseert de effecten van het beleid dat bijdraagt aan de kwaliteit van het Nederlands onderwijs

15 maart 2007

De maatschappelijke opbrengsten van onderwijs

Publicatie

Dit memorandum, geschreven op verzoek van het Ministerie van OCW in het kader van de oprichting van de Kenniskamer, bespreekt de huidige stand van zaken in het onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten van onderwijs.

27 februari 2007

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004 en 2005; effect op innovatieve input en innovatieve output van bedrijven.

Publicatie

De innovatievoucher heeft tot doel de interactie te versterken tussen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en TNO.