Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
15 september 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

In paragraaf 2.3 van het MEV 2012 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product (p.e.p.) in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

15 september 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

In de investeringsparagraaf van de MEV 2012 (paragraaf 3.2.2) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven.

10 augustus 2011

Vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II

Dit document gaat in op de aanpassingen van de vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II.

22 maart 2011

Arbeidskosten per eenheid product (CEP 2011)

In paragraaf 2.3 van het CEP 2011 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

22 maart 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (CEP 2011)

In het CEP 2011 (paragrafen 3.2 en 3.3) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

19 april 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

In dit memorandum wordt geschat in welke mate de ontwikkeling van de relevante wereldhandel is toe te schrijven aan de internationale toename van de wederuitvoer.

9 april 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.