Zoekresultaten

Er zijn 12 zoekresultaten voor *.
23 juni 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ).

21 maart 2016

Arbeidsvolume in gewerkte uren

In navolging van internationale organisaties en het CBS publiceert het CPB vanaf het CEP 2016 de werkgelegenheid in gewerkte uren in plaats van in arbeidsjaren.

No title
15 september 2013

Schatting effect BTW-verhoging op inflatie

Hoofdstuk 2.2 van de MEV 2014 bevat een kader over het effect van de btw-verhoging op de inflatie. Dit CPB Achtergronddocument geeft meer achtergrondinformatie over dit onderwerp.

15 september 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

In paragraaf 2.3 van het MEV 2012 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product (p.e.p.) in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

15 september 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

In de investeringsparagraaf van de MEV 2012 (paragraaf 3.2.2) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven.

10 augustus 2011

Vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II

Dit document gaat in op de aanpassingen van de vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II.

22 maart 2011

Arbeidskosten per eenheid product (CEP 2011)

In paragraaf 2.3 van het CEP 2011 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

22 maart 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (CEP 2011)

In het CEP 2011 (paragrafen 3.2 en 3.3) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.