Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
20 april 2016

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Dit boek belicht de effecten van overheidsbeleid op het gebied van loonvorming, de uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen, en actief arbeidsmarktbeleid.

No title
21 maart 2016

Arbeidsvolume in gewerkte uren

In navolging van internationale organisaties en het CBS publiceert het CPB vanaf het CEP 2016 de werkgelegenheid in gewerkte uren in plaats van in arbeidsjaren.

No title
21 september 2010

Arbeidskosten per eenheid product MEV 2011

In dit memo komt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd aan de orde.