Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
24 augustus 2009

Marktprestaties en distributieeffecten op markten voor hernieuwbare energie

Publicatie

Wat zijn de mogelijkheden om de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit te stimuleren.

25 maart 2009

Strijd om toetreding; spectrumrechten en benedenstroomse toetreding in draadloze telecommunicatie

Publicatie

Bij een Cournot duopolie in een netwerkindustrie verleent een van de gevestigde spelers altijd toegang aan de toetreder.

3 maart 2009

Concurrentie, innovatie en intellectuele eigendomsrechten in softwaremarkten

Publicatie

Wanneer is het wenselijk dat de overheid open source software stimuleert in reactie op marktfalens in softwaremarkten?

28 augustus 2008

Opportunistische handhaving van de mededingingswet

Publicatie

Hoe de mededingingsautoriteit te prikkelen tot gewenst gedrag?

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Publicatie

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

9 juni 2008

Mededinging en regulering van de toegangsprijs in de markt voor breedband-internet

Publicatie

Krijgen nieuwe bedrijven toegang tot het netwerk voor breedband-internet?

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Publicatie

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.

15 mei 2007

Nieuwe generatie netwerken, nieuwe generatie regulering?.

Publicatie

Dit rapport bevat een analyse van de benodigde regulering van toegang, retailprijzen en interconnectie voor aanbieders van kabel- en telefonienetwerken.

22 september 2005

Mededinging in markten voor levensverzekeringen

Publicatie

Mededinging op markt voor levensverzekeringen is zwak.