Zoekresultaten

Er zijn 34 zoekresultaten voor *.
3 maart 2009

Concurrentie, innovatie en intellectuele eigendomsrechten in softwaremarkten

Wanneer is het wenselijk dat de overheid open source software stimuleert in reactie op marktfalens in softwaremarkten?

28 augustus 2008

Opportunistische handhaving van de mededingingswet

Hoe de mededingingsautoriteit te prikkelen tot gewenst gedrag?

28 augustus 2008

Opportunistische handhaving van de mededingingswet

Hoe de mededingingsautoriteit te prikkelen tot gewenst gedrag?

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

9 juni 2008

Mededinging en regulering van de toegangsprijs in de markt voor breedband-internet

Krijgen nieuwe bedrijven toegang tot het netwerk voor breedband-internet?

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.